Terms of use

Το www.olympiacossfp.shop αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

Παρακάτω ακολουθούν οι όροι χρήσης, οι οποίοι αφορούν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Συνεπώς, η περαιτέρω πλοήγηση και περιήγηση σας στο site του www.olympiacossfp.shop  σημαίνει ότι τους αποδέχεστε.

1. ΟΡΟΙ

Το www.olympiacossfp.shop μπορεί ανά πάσα στιγμή και όποτε το κρίνει σκόπιμο να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα συναλλακτικά ήθη και τις εκάστοτε συνθήκες. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας www.olympiacossfp.shop

Οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν στο www.olympiacossfp.shop δεν αφορούν προηγούμενες παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το www.olympiacossfp.shop αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ορθή πληροφόρηση των χρηστών όσον αφορά την ακριβή παρουσίαση των προϊόντων του και όλων των χαρακτηριστικών τους, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που μπορούν να προκύψουν ακούσια.

Επίσης, το www.olympiacossfp.shop διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των τιμών στα προϊόντα που διαθέτει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς προειδοποίηση, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Οι αλλαγές τιμών στα προϊόντα δεν αφορούν σε καμία περίπτωση προηγούμενες παραγγελίες.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το www.olympiacossfp.shop δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθος που μπορεί να προκύψει και αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ωστόσο, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη για την μη διαθεσιμότητα αυτών.

Η ευθύνη βαραίνει το www.olympiacossfp.shop στην περίπτωση που από δόλο και αμέλεια προκύψει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελιών. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δηλώσει λανθασμένη διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης, το www.olympiacossfp.shop δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στον χρήστη κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο site και η οποία οφείλεται στην δική του συμβατότητα και υποδομή που σχετίζεται με το διαδίκτυο.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες και τα μέλη του ιστότοπου www.olympiacossfp.shop αναλαμβάνουν την τήρηση των κάτωθι υποχρεώσεων:

 • Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και δημιουργεί βλάβη στο olympiacossfp.shop ή σε τρίτους.
 • Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα εμπεριέχει στοιχεία φυλετικών ή εθνικών διακρίσεων, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κλπ.
 • Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που βρίσκεται στο www.olympiacossfp.shop και αφορά το λογότυπο, τις φωτογραφίες τα προϊόντα το εμπορικό σήμα κλπ.
 • Απαγόρευση αποστολής, δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών.
 • Υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων, απαγόρευση παρενόχλησης τρίτων προσώπων ή αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων.

5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.olympiacossfp.shop συμπεριλαμβανομένων εικόνων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, σχεδίων, προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς νόμους και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή (αναλογική ή ψηφιακή), μεταφορά, downloading, μετατροπή, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα και όλο το υλικό που υπάρχει στο www.olympiacossfp.shop

Το www.olympiacossfp.shop είναι ο μοναδικός δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π και τυχόν πώληση από τρίτο, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας του.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το www.olympiacossfp.shop διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων που εντάσσονται στην κατηγορία «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ», χωρίς προειδοποίηση, όπως και της τιμής αυτών.

Το www.olympiacossfp.shop δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση αναγραφής λάθος τιμής στα προϊόντα λόγω τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους. Αναλαμβάνει ωστόσο την υποχρέωση να πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή λαθών.

Σε περίπτωση που θέλετε να επιβεβαιώσετε τιμή για κάποιο είδος μπορείτε  να επικοινωνήσετε στo  info@olympiacossfp.shop

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία θεωρείται έγκυρη από το www.olympiacossfp.shop δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και τον τόπο αποστολής.

Σε περίπτωση λάθους από την πλευρά του χρήστη, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα info@olympiacossfp.shop το αργότερο 1 ώρα από την καταχώρηση της παραγγελίας.

Το www.olympiacossfp.shop για όσο διάστημα η παραγγελία βρίσκεται σε καθεστώς «Επεξεργασίας» δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα τον χρήστη για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων το www.olympiacossfp.shop χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) 128 bit. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται με σκοπό να προστατευτούν, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια και κακή χρήση από τρίτους.

Ο κωδικός πρόσβασης και το συνθηματικό (password) που θα ζητηθούν για την εγγραφή στο site αποτελούν μία επιπλέον προσωπική ασφάλεια στα δεδομένα του χρήστη.

Σας συμβουλεύουμε να μην έχετε τους κωδικούς σας εκτεθειμένους σε τρίτους για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Επίσης, καλό είναι, όσον αφορά τον κωδικό πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Προστασία Δεδομένων

Για την εγγραφή σας στο www.olympiacossfp.shop και προκειμένου να μπορέσετε να τοποθετήσετε την παραγγελία σας, ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Τα στοιχεία που δηλώνετε στην τοποθεσία www.olympiacossfp.shop έχουν ως μοναδικό σκοπό την ομαλή εκτέλεση των διαδικασιών για την διεκπεραίωση της παραγγελίας των πελατών και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή.

Τα στοιχεία του φίλου καταναλωτή, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτο και υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.2472/97 (άρθρο 2 παράγραφος α) περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το www.olympiacossfp.shop δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των προσωπικών στοιχείων των μελών του.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν, να διορθώσουν να τροποποιήσουν και να ενημερώσουν τα στοιχεία τους.

Τα στοιχεία που πρόκειται να σας ζητήσει το www.olympiacossfp.shop αφορούν τα κάτωθι:

Στοιχεία χρήστη: τα στοιχεία που μας δίνει ο χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει την εγγραφή του

Στοιχεία πληρωμής: τα στοιχεία αυτά αφορούν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής εκ μέρους του πελάτη (αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα κλπ)

Στοιχεία αποστολής: τα στοιχεία αυτά αφορούν την διεύθυνση στην οποία επιθυμεί ο πελάτης να παραδοθεί η παραγγελία του.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το www.olympiacossfp.shop για σκοπούς που αφορούν την παράδοση των προϊόντων του πελάτη, την ταυτοποίηση των στοιχείων του, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, την ενημέρωση του για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων διαγωνισμών και εκδηλώσεων.

Εγγραφή

Για να μπορέσετε να τοποθετήσετε παραγγελία στο www.olympiacossfp.shop είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο site.

Επίσης, με την εγγραφή σας στο site, και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις μέσω του newsletter που στέλνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέλη μας.

Τρόποι Πληρωμής

Το www.olympiacossfp.shop  προσφέρει στα μέλη του πολλαπλούς τρόπους πληρωμής χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση πιστωτικής κάρτας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει πολλές δυνατότητες πληρωμών, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

 • Χρεωστικές / Πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard
 • Αντικαταβολή
 • Τραπεζική μεταφορά*

*Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή «Τραπεζική Μεταφορά» θα πρέπει, αφού κάνετε την κατάθεση να στείλετε το καταθετήριο στο info@olympiacossfp.shop .

Έξοδα Αποστολής

Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στην παραγγελία ξεχωριστά και υπολογίζονται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το βάρος των προϊόντων.

Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον πελάτη.

Παραγγελίες

Όλες οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο site συνοδεύονται από e-mail επιβεβαίωσης στην διεύθυνση που μας έχει δώσει ο χρήστης.

Για πληροφορίες, προβλήματα και επιστροφές σχετικά με την παραγγελία σας μπορείτε να ενημερωθείτε στην ενότητα παραγγελίες στις συχνές ερωτήσεις, στους όρους χρήσης.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@olympiacossfp.shop για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

Newsletter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Ελ. Βενιζέλου 44, Πειραιάς

 • Τ.Κ : 18532

 • info@olympiacossfp.shop
Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0